Odhlašování

01.09.2014 00:00

- podrobnosti a úplné informace dostanete od Hanky Tuháčkové + na informační schůzce

- za odhlášené dny se finance nevrací, ale dítě za to přijde v jiné vámi vybrané dny - tzv. náhrada (náhrada není nároková, ale vždy se snažíme Vám vyhovět, pokud volná místa jsou)
- odhlášení tak, abyste si mohli den nahradit, musí proběhnout do předcházejícího dne do 19 hodin
- strava se odhlašuje do 7.30 aktuálního dne
 

Nezapomínejte na včasné odhlašování, pouze tak si zajistíte možnost náhrad (v případě volných míst) - a tak nepřijdete o vámi vložené finance!

Děkujeme!!