Charakteristika Lumku

je výchovné a vzdělávací zařízení (ne hlídání) pro malé děti. Pro děti a jejich rodiny vytváříme prostředí "rodinné pohody a důvěry", které svou srdečností a otevřeností bude dávat pocit bezpečí všem příchozím - bez nadřazenosti, stresu, křiku a chaosu, kde budou rodiče vtaženi do dění klubu, budou moci prožít společné chvíle se svými dětmi, budou mít možnost získat odborné informace o vývoji a výchově svých dětí.

 Kde: Dobřichovice, domek spolku DODO, ulice 5. května 12 (u Hasičárny)

Školička Lumek, dříve nazývaná Klub malých dětí, byla založena v roce 2008 a nyní od září 2014 má navíc k dlouholetým zkušenostem a stálému týmu učitelek i nové prostory v Dobřichovickém Domku na ulici 5. května 12 v Dobřichovicích. Školička Lumek se nachází v 1. patře budovy, kde kromě denní místnosti s hernou mají děti k dispozici tělocvičnu na dopolední aktivity, zahrádku s dětským hřištěm hlavně klidnou lokalitu bez frekventované ulice

 

Program:

Pravidelně každý všední den v týdnu od 7:30 do 17:00 hodin je školička otevřena.

Školička nabízí možnost výchovy dětí od 2 let věku dítěte. Díky malému kolektivu si mohou děti užívat prožitkové a aktivní učení se a těšit se z přívětivého prostředí a individuálnho přístupu. Nástup nejmenších dětí je posuzován individuálně, konzultován s rodiči tak, aby vstup do kolektivu byl pro děti co nejvíce bezpečný a klidný. Mladší děti se od starších učí, což se pozitivně odráží v jejich trpělivosti, pozornosti, tvořivosti a dovednostech.

Náš program je promyšlený, od března 2014 pravidelně začleňujeme také prvky rozvoje osobnosti a programu Začít spolu. Náš program má duši - inspirací je nám běh přírody, svátků a zvyklostí v roce, otevřenost a partnerství s dětmi a rodinami. Pořádáme pravidelná příjemná setkání rodin na slavnostech během roku, které navazují na program školičky Lumek.

 

 

Školička Lumek, dříve nazývaná klub malých dětí Lumek - proč k nám?

Už náš název to říká :-)

L -  laskavost, přátelství a důslednost

U - užíváme si radost z objevování světa a učení se

M - máme se rádi, o děti se staráme srdcem

E - empatie

K - krok za krokem, klid a pohoda

 

A také

  • Tradice - jsme tu pro děti od roku 2008 se stále stejným základem týmu dospěláků, kteří se o provoz starají
  • Opravdu individuální přístup k dětem i rodičům; bezpečná doba aklimatizace - vše po dohodě s rodiči
  • Náš tým se vzdělává
  • Od letošního roku jsme se rozhodli začleňovat do programu Lumku prvky Začít spolu (Step by step)
  • Začínáme spolupracovat s organizací Step by step, se zkušenými pedagogy, studentkou vysoké školy pedagogické, inspirujeme se ve školkách s tímto programem
  • Spolupracujeme s odborníky (školní psycholožka, logopedie, oční lékařka)
  • Změnili jsme pronájem a přestěhovali jsme se do zrenovovaných krásných prostor se zahrádkou a stala se tak z nás školička Lumek
  • Spolupracujeme s volnočasovým spolkem DODO (Dobřichovický domek), kde naleznete mnoho možností na kroužky, kurzy a akce pro vaše děti i pro vás, dospěláky

 

Můžete nám nakouknout pod pokličku, říkáme tomu "na kukandu". Posedíte u nás, podíváte se na program, můžete s sebou vzít své dítko a pozorovat ho, zeptat se na cokoliv.

Přijďte k nám, těšíme se na Vás!

 

Tým školičky Lumek

Na co klademe důraz, co je pro nás důležité?

-          rodinná atmosféra, individuální přístup plynoucí z malého kolektivu dětí

Vnímáme každé dítě jako osobitou individualitu, která má své možnosti a potřeby, která si přináší svůj temperament a talenty, která objevuje smysl své životní cesty, která svým tempem vrůstá do vnějšího i vnitřního světa.

-          přijímáme děti i v průběhu roku - hlídáme klidnou adaptaci dítěte

-          slavíme příchody,narozeniny, svátky v roce

-          vstřícnost k rodičům, vzájemná důvěra, vzájemná spolupráce

Otevřenou a komunikativní spolupráci s rodinami dětí považujeme za velmi významný bod. Podstatnou podmínkou přirozeného přechodu dítěte z rodiny do nového kolektivu a naopak je dobrý vztah mezi vychovatelkou a rodiči. Těšíme se na společná setkání a akce, při kterých bude hlavní spíše spoluprožívání určitých situací, než předvádění toho, co se děti naučily, co vyrobily. Rády si také uděláme čas na individuální pohovory, pokud o ně projevíte zájem.

-          sounáležitost s přírodou, životním prostředím

Chceme rozvíjet vědomý vztah dětí k přírodě a k planetě, na které žijeme.

-          příjemné prostředí

Vytváříme pro děti příjemné prostředí, kde budou mít významné místo přírodní materiály a přírodniny. Prostředí, ve kterém zpěv, hudba a tvořivý pohyb provází veškeré činnosti. Děti si užívají také výtvarné a pracovní činnosti a dramatickou výchovu.

-          rozvoj každé malé osobnosti, rozvoj komunikace

Máme na mysli, že je nezbytné akceptovat přirozený vývoj dítěte - v našem případě specifika předškolního věku. Zjednodušeně lze říci, že vývoj dítěte se nedá urychlit, ale necitlivým zasahováním pouze zpomalit.

Významné místo bychom chtěly vytvořit pro klasickou pohádku, ať vyprávěnou, čtenou, či dramaticky ztvárněnou. Dítě se tak přirozeně učí naslouchání, vnitřní svět a fantazie pracuje naplno. Skrze pohádkové obrazy, které oslovují ty nejhlubší vrstvy osobnosti dítěte, se navíc nenásilně budují pilíře morálních hodnot, rozvíjí se schopnost rozpoznávat souvislosti, které později dítě může využít v  reálných životních situacích.

-          naše sebevzdělávání a profesní růst

 

 Jaké jsou principy naší práce?

 -         řízená činnost se střídá s volnou hrou dětí, která je pro ně velmi důležitá

-          klademe důraz na klid, pohodu, absenci stresu

-          preferujeme věkově smíšené skupiny (Ve věkově smíšené skupině je poskytnut široký prostor ve smyslu sociálního učení.)

-          činnosti pravidelně opakujeme

-          pokud se dítě nechce zúčastnit společné činnosti, nenutíme je, ale vybízíme v průběhu činnosti k zapojení

-         důraz na empatii, zdravé vztahy, rozvoj osobnosti a komunikace

-         možnost nepravidelné docházky

 

Stravování:
svačinky a obědy

(Svačinky připravují vychovatelky, obědy máme ze školní jídelny z Dobřichovic)

Přijetí dítěte:

- věk 2/3 roky - 5 let (odchylky řešíme individuálně), sociální zralost, zdravotní stav, který umožňuje nástup do kolektivu dětí

- děti zapisujeme podle pořadí, v jakém se přihlašují -zapisujeme i náhradníky pro případ, že se uvolní místo

- dovolujeme si vymínit, že sociálně nezralému dítěti bude, po dohodě s rodiči, nástup do klubu Lumek odložen - důvodem je zajištění vhodných podmínek vzdělávání dětí v klubu (sociálně nezralé dítě potřebuje velkou pozornost vychovatele a ten pak nemá prostor na práci s ostatními dětmi)

 

Jak je v Lumku organizován denní čas?

Orientační rozvržení činností během dopoledne:

7.30 - 8.30 - volná hra, výtvarné činnosti

8.30 - 9.45 - ranní kruh, pohybová hra, hra na nástroje a zpívání

9.45  - 10.00 - svačina

10.00 - 10.30 - hraná pohádka

10.30 - 11.50 - příprava na dopolední procházku, tématická procházka s cílem + pobyt venku na našem hřišti

12.00 - 12.30 - čas na oběd

12.30 - 13.00 - volná hra, vyzvedávání dětí

 

Orientační rozvržení činností během odpoledne

13.00 - 14.30 - odpočinek na lůžku -  děti, které nespí si chvíli odpočinou, poslechnou pohádku a mohou si hrát, než se kamarádi       probudí (klidové hry pro odpočinek)

14.30 - 15.00 - odpolední svačina

15.00 - 15.30 - vyzvedávání dětí po spinkání, volná hra

15.30 - 17.00 - odpolední procházka + pobyt venku na našem hřišti, vyzvedávání dětí

Časy jsou orientační, přizpůsobujeme je dětem a počasí :-)

 

Protože si vážíme zdraví všech dětí, prosíme Vás, abyste dítě, které je nastydlé, do kolektivu nevodili. Děkujeme.